تولید و استفاده از ماسک های جدید با خاصیت خودتمیز کننده
ماسک های جدید با خاصیت خودتمیز کننده

یکی از خبرهای داغ و جالب در زمینه بهداشت، مربوط به تولید و استفاده از ماسک های جدید با خاصیت خودتمیز کننده است.

شرکت های مختلفی در حال تحقیق و توسعه ماسک هایی با خاصیت خودتمیز کننده هستند که با استفاده از نانوتکنولوژی و فناوری های پیشرفته، قابلیت تمیز شدن خودکار را دارند.

این ماسک ها با استفاده از فناوری هایی نظیر نانوذرات نقره و نیز به کارگیری نور فرابنفش برای جلوگیری از رشد باکتری ها و ویروس ها در داخل ماسک، به عنوان یکی از راهکارهایی برای کاهش شیوع بیماری ها ارائه شده اند.

همچنین، برخی شرکت ها هم در حال توسعه ماسک هایی با استفاده از فناوری های الکترونیکی هستند که ماسک ها را از طریق سیستم هوشمند خود به طور خودکار ضدعفونی می کنند و با استفاده از حسگرهای موجود درون آن، تنظیم می کنند که کیفیت هوا را درون ماسک نیز بهتر کنند.